Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

| |

Inwestowanie w ETF-y staje się w Polsce coraz bardziej popularne, a sam produkt uznawany jest za stosunkowo prosty. Czym dokładnie są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są ETF-y?

ETF (z ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, który jest notowany na giełdzie. Od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych odróżnia go jednak przede wszystkim cel działania, ponieważ ETF nie próbuje pobić rynku i osiągnąć możliwie największej stopy zwrotu, ale naśladuje konkretny indeks giełdowy. Oznacza to, że w skład ETF-u wchodzą akcje spółek, które tworzą dany indeks. Takie rozwiązanie sprawia, że wzrost lub spadek wartości indeksu powinien skutkować takim samym wzrostem lub spadkiem ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Jak wspomniano w poprzednim akapicie ETF-y są notowane na giełdzie, co oznacza, że by je kupić należy posiadać rachunek maklerski. Otwiera się go u brokera, który pełni rolę pośrednika pomiędzy inwestorem, a giełdą. Obecnie większość brokerów działa online, co sprawia, że ETF-y można kupować przez Internet. Przykładowo klikając w link wypróbuj tutaj można przenieść się do oferty brokera umożliwiającego inwestowanie w 5 500 ETF-ów notowanych na 30 giełdach z całego świata.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Odpowiadając na pytanie znajdujące się w tytule, inwestowanie w ETF-y jest dobrą opcją, ponieważ tego typu fundusze przynoszą zysk w długoterminowej perspektywie. Jest to związane z długoterminowym wzrostem wartości indeksów. Na tej podstawie można stwierdzić, że naśladowanie ich wydaje się rozsądniejszym działaniem niż próba pobicia. Kolejną zaletą inwestowania w ETF-y są z pewnością niskie opłaty, co wynika z faktu, że tego typu fundusze są zarządzane pasywnie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule przedstawiającym podstawy funkcjonowania ETF-ów. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że inwestowanie w ETF-y nie wymaga ciągłego śledzenia notowań giełdowych, czy podejmowania błyskawicznych decyzji. Inwestor nie musi również samodzielnie dobierać spółek do własnego portfela, ponieważ inwestuje w skład danego indeksu. Takie rozwiązanie sprawia, że inwestowanie nie zajmuje dużo czasu, który należałoby poświęcić na przeprowadzanie skomplikowanych analiz spółek, czy wykresów historycznych.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y to strategia dedykowana dla osób, które oczekują zysków w długiej perspektywie, czego przykładem może być myśl o emeryturze, czy studiach dzieci. Warto również pamiętać, że ważny jest odpowiedni wybór rachunku maklerskiego, ponieważ przekłada się to na możliwości inwestycyjne.

Poprzednie

Zdjęcie wizerunkowe jako element strategii?

Wpływ odroczonej gratyfikacji na sposób inwestowania

Dalej

Dodaj komentarz