Kiedy warto skonsultować się z doradcą podatkowym?

| |

Doradztwo podatkowe koncentruje się wokół zagadnień i czynności związanych z obowiązkowymi świadczeniami pieniężnymi. Z usług doradcy podatkowego mogą korzystać zarówno właściciele dużych przedsiębiorstw, jak i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne.

Obszar pracy doradcy podatkowego

Zakres czynności specjalisty zajmującego się doradztwem podatkowym warunkuje Ustawa z dnia 5 lipca 1995 r. o doradztwie podatkowym. W akcie normatywnym widnieje informacja o tym, że czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  • udzielanie porad, opinii oraz konsultacji na temat zobowiązań podatkowych zarówno podatnikowi, jak i płatnikowi czy inkasentowi;
  • prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych rodzajów ewidencji do celów podatkowych w imieniu i na rzecz podatnika,
  • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • udzielanie podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi porad oraz pomocy w zakresie zeznań i deklaracji podatkowych,
  • reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz organami kontroli skarbowej.

Doradca podatkowy może również pomóc swoim klientom w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Często specjaliści w tej dziedzinie przeprowadzają audyty w firmach dotyczące prowadzenia księgowości czy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Ekspert może dzięki temu dokonać obiektywnej oceny sytuacji finansowej oraz podatkowej danej firmy.

Kto może być doradcą podatkowym?

Według treści wcześniej wymienionej ustawy podmiotami, które są uprawnione do udzielania usług z zakresu doradztwa podatkowego, są zarówno osoby fizyczne, jak i adwokaci, radcowie prawni czy biegli rewidenci. Według przepisów doradca podatkowy może również prowadzić działalność w zakresie ksiąg rachunkowych, a także udzielać porad prawnych, ekonomicznych, finansowych i realizować zlecenia z zakresu rzeczoznawstwa.

Kiedy skorzystać z usług doradcy podatkowego?

Skomplikowany świat podatków sprawia, że z pomocy doradcy podatkowego może skorzystać dosłownie każdy – zarówno przedsiębiorca, jak i osoba fizyczna.

Wypełnienie różnego rodzaju formularzy, obliczanie wysokości należnych podatków, sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych, występowanie przed organami podatkowymi czy sądami administracyjnymi – w tych wszystkich sytuacjach można skorzystać z profesjonalnych usług w zakresie doradztwa podatkowego.

Zwrócenie się o pomoc do specjalisty pozwoli uniknąć błędów i poważnych konsekwencji wynikających z niewiedzy podatnika. Wszelkie pomyłki, nawet przy rozliczaniu podatku dochodowego, najczęściej są właśnie skutkiem nieuwagi oraz braku wiedzy płatnika – błędy mogą nieść ze sobą negatywne konsekwencje dla podatnika, ze skarbową odpowiedzialnością karną włącznie.

Przepisy wyraźnie informują o tym, że doradca podatkowy nie może reklamować świadczonych przez siebie usług, dlatego w poszukiwaniu specjalisty warto skorzystać ze sprawdzonych serwisów oraz opinii klientów danego podmiotu.

Poprzednie

Jak kupić mieszkanie od dewelopera?

Jak radzić sobie z lękiem w czasie pandemii? – Katarzyna Stefaniak

Dalej