Spotkanie networkingowe w ramach SFOP – E-commerce po zmianach ustawowych

| | ,

Moje Drogie,

Bardzo chciałam pójść na spotkanie SFOP w lutym, bo tematyka sklepów internetowych po prostu mnie ineteresuje, ale nie mogłam się rozdwoić:) Social Media również leżą w obrębie moich zainteresowań. A w tym samym dniu było szkolenie z SM organizowane przez Social Media Now. Poprosiłam, więc Jolę Christol o zrobienie dla mnie notatko-relacji, tak, żebym mogła Was poinformować jakie to zmiany weszły w życie i czego trzeba przestrzegać teraz mając e-sklep. A oto efekt kompilacji notatek Joli i szczegółów z prezentacji Pani Adwokata Joanny Hetman-Krajewskiej.

24 lutego 2015 w Centrum Przedsiębiorczości Smolna odbyło się spotkanie networkingowe, w czasie którego radca prawny, Joanna Hetman Krajewska, poprowadziła bardzo ciekawą prezentację na temat „Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta”.

W dniu 25 grudnia 2014 roku weszla w życie ustawa, która na bardzo duży wpływ na sposób prowadzenia sklepów internetowych. Jej nieznajomość, a co za tym idzie niedostosowanie sklepów internetowych do aktualnych przepisów, może spowodować, najdelikatniej mówiąc, straty finansowe firmy.

Co się zmieniło?

1) Nowy szerszy katalog obowiązków informacyjnych (art. 12 ust. 1 upk)

2) Określony sposób i czas przekazania informacji konsumentowi

3) Obowiązek potwierdzenia zawarcia umowy na trwałym nośniku

4) Zasady wykonywania prawa odstąpienia od umowy

5) Ujednolicenie odpowiedzialności za jakość rzeczy – odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Jakie są zatem podstawowe wymogi dotyczące konstruowania regulaminów?:

1) treść jasna, zrozumiała, jednoznaczna,

2) wprowadzenie podziału treści (np. rozdziały, paragrafy, etc.),

3) zasady ochrony danych osobowych,

4) zasady dokonywania zamówienia,

5) zasady dokonywania dostawy,

6) reguły dotyczące reklamacji,

7) wprowadzenie procedury dokonywania zmian w regulaminie.

Jakie są najczęściej popełniane błędy w regulaminach e-sklepów?

1) brak podstawowych informacji,

2) nieczytelna treść regulaminu,

3) treść regulaminu niedostosowana do specyfiki świadczonych usług,

4) niespójność jednostek redakcyjnych,

5) wewnętrzna sprzeczność postanowień regulaminu,

6) nienależyta procedura wprowadzania zmian w regulaminie,

7) klauzule niedozwolone.

Jeśli mamy sklep internetowy i piszemy do niego regulamin warto zwrócić uwagę nie tylko na fakt czy odpowiada on podstawie prawnej, ale także, czy jego treść jest jasna, przejrzysta, łatwa do zrozumienia dla przeciętnego użytkownika i nie zawiera klauzuli niedozwolonych (abuzywnych np. wyłączenie lub istotnie ograniczenie odpowiedzialności względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, utrudnianie konsumentowi składanie reklamacji, czyli nadmiernie uciążliwe formalności), bo tu też konsekwencje finansowe są nie bez znaczenia. Regulamin powinien być opublikowany na stronie internetowej, w sposób umożliwający zapoznanie się z nim i utrwalanie, czyli wydruk, skopiowanie lub pobranie przez konsumenta.

Dlatego jeśli jesteś właścicielem sklepu internetowego to warto wziąć pod uwagę wizytę u radcy prawnego, by dokonać odpowiednich zmian na stronie, łącznie z opisem produktu a także dopasować treść regulaminu sklepu internetowego do wymagań ustawy. To na pewno da Wam pewność, że nie ma żadnych błędów, które mogą słono kosztować.

Jeśli chcecie to zrobić sami to podstawowe przepisy dotyczące regulaminów dla sklepów on-line znajdziecie tu:

1) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.) 

2) ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. 2014, poz. 827

3) ustawa z nida 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. u. 2002, nr 144, poz. 1204,z późń.zmn)

sfop luty 2015

W nastepnych czesciach prezentacji byla tez mowa o gwarancji i rekojmii, odstapieniu od umowy (w jakim czasie, jakiej formie etc…) Jednym slowem duzo wartosciowej wiedzy i konkretnych przykladow waznych zarowno dla wlascicieli jak i klientow sklepow internetowych.

Po prezentacji  przedsiębiorcy mogli także zapoznać się z ofertą i działaniami Inicjatywy Firm Rodzinnych, ktorej przedstawiciele opowiedzieli o idei , tworcach inicjatywy i dzialaniach przewidzianych na 2015 rok.

sfop luty 2015

A potem, już tradycyjnie, był czas na networking, jak to zwykle naSFOPie.

sfop luty 2015

Dziękuję Jolu za owocną współpracę;)

Poprzednie

Portrety Kobiet Przedsiębiorczych – Zuzanna Jaroszkiewicz – Make4up

Festiwal „Szczęście na głowie”

Dalej