4 kroki by zostać w Polsce legalnym bukmacherem

| |

Legalni bukmacherzy działający w Polsce udowadniają, że otrzymanie wymaganego zezwolenia na działalność bukmacherską jest możliwe. Chcąc prowadzić taką działalność musisz jednak przygotować spory kapitał, którego posiadanie jest niezbędne w tego typu biznesie.

 

 

Ostatnimi czasy dość dużo słyszy się o legalnych zakładach bukmacherskich. Związane jest to głównie ze zmianami, jakie zaszły w 2017 roku, w wyniku których polski rynek zakładów został w miarę uporządkowany. „W miarę”, ponieważ spora część tego rynku nadal znajduje się „w rękach” zagranicznych bukmacherów działających pomimo braku polskiego zezwolenia, ale nie jest to już 91%, tak jak było jeszcze kilka lat temu. Obecnie legalni bukmacherzy, czyli tacy, którzy otrzymali od Ministerstwa Finansów zezwolenie na działalność w Polsce, kontrolują już dużą część polskiego rynku, a ich obroty wciąż rosną. Z tego też powodu coraz więcej firm zastanawia się nad rozpoczęciem działalności bukmacherskiej w Polsce, do czego niezbędne jest otrzymanie wspomnianego zezwolenia. Otrzymanie licencji jest możliwe, jednak droga do otworzenia własnej firmy bukmacherskiej z pewnością nie będzie łatwa,  a więc jeśli myślisz o otworzeniu takiej firmy, to musisz liczyć się z tym, że będzie to czasochłonne i kosztowne wyzwanie. Postaramy się po krótce opisać, co trzeba zrobić, aby zostać legalnym bukmacherem.

 

  1. Zaplanuj formę działalności

Na początek musisz ustalić, jaka forma działalności bukmacherskiej Cię interesuje. Czy chciałabyś, aby Twoja firma prowadziła wyłącznie punkty stacjonarne przyjmowania zakładów, czy też interesowałoby Cię również przyjmowanie zakładów przez Internet? Jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ na każdą z tych form działalności trzeba posiadać osobne zezwolenie, wydawane przez Ministerstwo Finansów.

  1. Policz koszty inwestycji

Kolejnym, bardzo ważnym krokiem w planowanej inwestycji, powinno być przeliczenie wszystkich kosztów, jakie niezbędne będą do rozpoczęcia działalności bukmacherskiej. Tutaj zaczynają się pierwsze schody, ponieważ aby wejść na ten rynek, przedsiębiorca/spółka musi dysponować wielomilionowym kapitałem. Bukmacherzy muszą być wiarygodni, a więc spółki prowadzące taką działalność nie mogą być niestabilne finansowo. Poniżej przytoczymy tylko kilka podstawowych kosztów, które trzeba ponieść już na samym początku:

–  legalni bukmacherzy muszą posiadać kapitał zakładowy w wysokości min. 2 mln zł,

– koszt uzyskania zezwolenia na działalność przez Internet to ponad 400 tys. zł w przypadku posiadania tylko jednej strony internetowej, na której przyjmowane będą zakłady. Do tego dochodzi jeszcze koszt drugiego zezwolenia na działalność stacjonarną – w tym przypadku koszt licencji uzależniony będzie od ilości planowanych punktów i wynosi ok. 2,2 tys. zł za każdy punkt (jeśli bukmacher stara się tylko o zezwolenie na działalność w punktach stacjonarnych, bez licencji na działalność przez Internet, to koszty te jeszcze dodatkowo wzrosną),

– zabezpieczenie finansowe – legalni bukmacherzy zobowiązani są również do złożenia zabezpieczeń finansowych. Zabezpieczenia te służyć mają zabezpieczeniu interesu finansowego uczestników gier oraz  zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. W przypadku bukmachera prowadzącego działalność przez Internet koszt takiego zabezpieczenia to kwota 480 tys. zł, natomiast w przypadku przyjmowania zakładów w punktach, zabezpieczenie wynosi 40 tys. zł za każde 3 punkty stacjonarne (w przypadku pierwszych 9 punktów). Jeśli punktów będzie więcej niż 9, to nieco się to zmienia, ponieważ jeśli liczba punktów wyniesie pomiędzy 10-20 to wtedy wymagane jest już tylko jedno dodatkowe zabezpieczenie w wysokości 40 tys. zł, a jeśli punktów będzie jeszcze więcej, to każde kolejne 10 punktów wymaga jednego dodatkowego zabezpieczenia. Zabezpieczenie finansowe ustalane jest więc zgodnie z ilością prowadzonych punktów, według określonych w ustawie przedziałów. Oznacza to, że bez względu na to czy ilość punktów wyniesie np. 4 czy 6, to wymagane będzie zabezpieczenie w tej samej wysokości, ponieważ mieści się to w jednym przedziale. Przedziały kształtują się następująco (na każdy z nich wymagane jest jedno zabezpieczenie w wysokości 40 tys. zł): 1-3, 4-6, 7-9, 10-20, 21-30, 31-40, itd. co dziesięć,

– pozostają jeszcze koszty związane z działalnością bukmachera, a więc np. zatrudnienie pracowników (np. analityków sportowych), którzy ustalać będą kursy na zdarzenia znajdujące się w ofercie bukmachera, czy też obsługiwać stronę internetową. Jeśli oferta bukmachera ma być profesjonalna i „bogata”, to koszty obsługi takiej działalności mogą być bardzo duże. W przypadku punktów stacjonarnych przyjmowania zakładów należy natomiast wziąć pod uwagę koszty prowadzenia takich punktów, a więc, m.in. wynajem lokali, urządzenie ich, a także zatrudnienie pracowników.

Podsumowując, koszty niezbędne na początek to min. 2 mln zł kapitału zakładowego, ok. 0,5 mln zł na uzyskanie zezwoleń (przyjmując, że chciałabyś posiadać licencję na przyjmowanie zakładów przez Internet oraz w 40 punktach), 720 tys. zł na zabezpieczenia finansowe (przy założeniu takich samych warunków jak poprzednio), co daje łączną kwotę przekraczającą 3,2 mln zł. Jednak to jeszcze nie koniec wydatków, ponieważ trzeba jeszcze przygotować się na ogromne koszty bieżącego prowadzenia działalności czy np. otwarcia punktów stacjonarnych. Tutaj jednak nie zdecydujemy się na szacowanie wysokości takich kosztów, ponieważ zależeć mogą one od wielu różnych czynników, pewne jest natomiast, że koszty te będą potężne i należy się z tym liczyć.

  1. Utwórz spółkę

Zgodnie z zapisami właściwej ustawy, zezwolenie na prowadzenie działalności bukmacherskiej na terenie Polski może otrzymać wyłącznie spółka akcyjna lub spółka z o.o., która posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nieco inaczej (choć podobnie) wygląda sytuacja w przypadku bukmacherów zagranicznych, którzy mogą posiadać swoją siedzibę w jednym z krajów UE lub EFTA (w takiej sytuacji muszą ustanowić w Polsce przedstawicielstwo lub oddział). Nie będziemy jednak koncentrować się na zasadach obowiązujących firmy z siedzibą poza Polską, a skupimy się na tych z siedzibą w Polsce – w tym przypadku do otrzymania zezwolenia konieczne jest posiadanie spółki akcyjnej lub spółki z o.o.

  1. Złóż wniosek o zezwolenie

Bukmacherzy muszą otrzymać wymagane zezwolenie jeszcze przed rozpoczęciem przyjmowania zakładów. Należy więc złożyć taki wniosek ze sporym wyprzedzeniem, ponieważ czas oczekiwania na decyzję może wynieść 6 miesięcy, a istnieje przy tym ryzyko, że decyzja będzie odmowna (np. z powodu niedopełniania niektórych kwestii formalnych), co jeszcze bardziej wydłuży czas oczekiwania.

Przygotowanie wniosku nie należy do prostych zadań, ponieważ trzeba przedstawić bardzo wiele dokumentów oraz założeń planowanego przedsięwzięcia. Ważne jest również zaplanowanie odpowiednich działań, które będą miały na celu informowanie graczy o ryzyku uzależnienia od zakładów bukmacherskich, a także niedopuszczenie do udziału w grze osób niepełnoletnich. Przygotowanie takich działań jest elementem „Regulaminu odpowiedzialnej gry”, który musi zostać wdrożony przez wszystkich legalnych bukmacherów. Oczywiście poza przygotowaniem takiego regulaminu spółka musi przygotować również mnóstwo innych dokumentów. Dokładne informacje na temat tego, w jaki sposób należy przygotować wniosek znajdziesz bezpośrednio w „Ustawie o grach hazardowych”. We wspomnianej ustawie zweryfikuj również wszystkie koszty, jakie mogą dotyczyć planowanego przez Ciebie biznesu. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, koniecznie zapoznaj się bardzo szczegółowo ze wspomnianą ustawą, ponieważ zawiera ona wiele precyzyjnych informacji, które należy poznać przed rozpoczęciem starań o zostanie „bukmacherem”.

 

Otrzymanie zezwolenia jest trudne, choć możliwe

Firmy bukmacherskie muszą poczynić wiele starań, aby wymagane zezwolenie zostało im przyznane. Jednak spełnienie niezbędnych warunków jest możliwe, czego najlepszym dowodem są legalni bukmacherzy dostępni w Polsce, wśród których znajdują się również firmy, które otrzymały zezwolenie całkiem niedawno. Starania tych firm zostały więc nagrodzone i mogą obecnie zaliczać się do grona legalnych bukmacherów działających na terenie Polski. Jeśli również chciałabyś móc zaliczyć swoją firmę do tego grona, przyszykuj się na ogromną pracę, jakiej wykonanie niezbędne będzie do otrzymania zezwolenia, ale przede wszystkim do uruchomienia takiej działalności. Musisz także oczywiście posiadać odpowiednio wysoki kapitał lub znaleźć wspólnika, który dysponuje odpowiednimi środkami i podejmie się wspólnie z Tobą tego przedsięwzięcia. Jednak jak pokazują liczne przykłady legalnych bukmacherów, otrzymanie zezwolenia na działalność bukmacherską w Polsce jest możliwe.

 

 

*Artykuł sponsorowany

Poprzednie

Chcesz założyć własną firmę? Sprawdź, jakie studia ci w tym pomogą!

Jacek Walkiewicz – Zainspiruj się do działania!

Dalej