Open Life systematycznie rozwija segment ubezpieczeń ochronnych

| |

Ubezpieczenia ochronne w centrum rozwoju działalności liderów rynku finansowego i ubezpieczeniowego.

Rynek produktów ubezpieczeniowych stale rośnie i rozwija się w kierunku dostarczania usług coraz bardziej funkcjonalnych, innowacyjnych i dopasowanych do potrzeb klienta. Liczy się łatwy dostęp do oferty, zrozumienie zasad produktu i satysfakcja klienta od momentu zawarcia umowy aż po moment wypłaty odszkodowania i wykorzystanie należnych świadczeń. Oczekiwania klientów nie zawsze są oczywiste. Wielu klientów firm ubezpieczeniowych, banków czy innych pośredników, zaczyna doceniać bogatą ofertę ubezpieczeń, dopiero po uświadomieniu sobie jak poważne konsekwencje może mieć brak zabezpieczenia siebie i najbliższych osób w postaci odpowiedniej polisy.

Wachlarz produktów zabezpieczających przyszłość klientów jest  szeroki i dopasowany do zmieniających się oczekiwań, warunków i etapu życia klientów. Dlatego dostawcy najlepszych rynkowych rozwiązań wciąż rozwijają swoje usługi i rozwijają ofertę ubezpieczeń. W 2016 r. strategię dynamicznego rozwoju ubezpieczeń ochronnych ogłosiło towarzystwo Open Life. Produkty z tej części oferty, jak ubezpieczenie ochronne „Pomoc w chorobie” są już znane i dostępne dla klientów, ale zgodnie z zapowiedzią należy spodziewać się stałego poszerzania i optymalizacji oferty Open Life w tym zakresie.

Dla kogo ubezpieczenia ochronne?

Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego sobie i swojej rodzinie na wypadek przykrych zdarzeń losowych, powinno być równie istotnym elementem zarządzania domowymi finansami, jak gromadzenie oszczędności na spokojną przyszłość lub emeryturę. Ten cel można osiągnąć wybierając odpowiedni wariant ubezpieczenia ochronnego.

Wypadek, ciężkie zachorowanie, niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej to jedne z najgorszych zdarzeń, które mogą spotkać każdą osobę. Niestety często dochodzi do nich nagle i niespodziewanie a konsekwencje, które po nich następują potrafią być wyjątkowo przykre i długotrwałe. Pogłębieniem trudnej sytuacji jest brak wsparcia finansowego, brak możliwości wykorzystania świadczeń ubezpieczeniowych z innej posiadanej polisy, która nie obejmuje takich zdarzeń bądź uniemożliwia wypłatę świadczenia, czy też niewystarczające środki własne potrzebne na leczenie, rehabilitację lub bieżące wydatki w tym spłatę zobowiązań kredytowych.

Ubezpieczenie inwestycyjne a ubezpieczenie ochronne w Open Life

Ubezpieczenia inwestycyjne są tak skonstruowane, aby ułatwić klientom gromadzenie i pomnażanie kapitału odkładanego na przyszłość, np. na emeryturę. Produkty ochronne mogą być zawierane niezależnie od innych czy ubezpieczeń, np. inwestycyjnych bądź emerytalnych. Mają zapewnić bezpieczeństwo finansowe na wypadek określonych zdarzeń w życiu człowieka.  Jednak warto podkreślić, że posiadanie tych dwóch rodzajów ubezpieczeń stanowi kompleksową i wzajemnie uzupełniającą się ochronę. Dlatego towarzystwa takie jak Open Life obok ubezpieczeń inwestycyjnych, prężnie rozwijają ofertę ubezpieczeń ochronnych.

Co nowego w zakresie ubezpieczeń ochronnych proponuje Open Life?

W segmencie ubezpieczeń ochronnych Open Life oferuje ubezpieczenie na życie i zdrowie pod nazwą „Pomoc w chorobie”. Produkt ma innowacyjną formułę, zapewniającą kompleksowe bezpieczeństwo finansowe osobie ubezpieczonej na wypadek ciężkiego zachorowania lub wsparcia finansowego najbliższym na wypadek śmierci Ubezpieczonego.

Polisa może zapewnić wsparcie w zakresie finansowania leczenia, rekonwalescencji lub rehabilitacji oraz dofinansowanie codziennego budżetu w okresie braku zdolności do pracy zarobkowej w związku ze stanem zdrowia wywołanym chorobą. Świadczenie z ubezpieczenia „Pomoc w chorobie” wypłacane jest w kwocie 20% Sumy ubezpieczenia jednorazowo, co stanowi większą początkową wypłatę, a pozostałe 80% Sumy ubezpieczenia przekazywane jest w minimalnie w 60 miesięcznych ratach. Istotne jest to, że „Pomoc w chorobie” pozwala na dopasowanie ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb. Jest rozwiązaniem elastycznym i przyjaznym, bowiem Open Life umożliwia wybór długości ochrony, wariantu zakresu ubezpieczenia, częstotliwości opłacania składek, prolongaty oraz wysokości sum ubezpieczenia. Najwyższa przewidziana suma ubezpieczenia wynosi 300 000 zł.

Ochrona w Open Life rozwija się i nabiera tempa

Open Life oferuje szereg produktów ochronnych związanych z życiem i zdrowiem. Aby jednak zachować wysoki standard usług powodujący, że klienci dostrzegają ich zalety, elastyczność, dopasowanie i są dla nich przede wszystkim wartościowe w trudnych momentach, towarzystwo stale poszerza i rozwija ofertę. Rozbudowa segmentu ubezpieczeń ochronnych znalazła się w strategii rozwoju Open Life dlatego należy się spodziewać dalszego poszerzania i optymalizowania oferty.

Nie da się zapobiec wystąpieniu niektórych zdarzeń, ale można się odpowiednio przygotować na ewentualność ich wystąpienia. Dlatego ubezpieczenie ochronne powinno być stałym punktem domowych wydatków.


*Artykuł sponsorowany

Poprzednie

Czy rozwój osobisty jest potrzebny do tego by funkcjonował Twój biznes? – Ewa Kasprzak

Net_Smolna – nowe śniadania networkingowe w Warszawie

Dalej