Jak osiągać cele w 5 krokach?

| |

Dlaczego nie zawsze to co chcemy zrealizować udaje nam się doprowadzić do końca? Jednym to wychodzi, dlaczego nie nam? Skąd się to bierze?  Pytanie brzmi tak: jak stawiacie sobie cele?

Nie zawsze osiągam to co chcę. Ale myślę, że sposób formułowania celów SMART może pomóc w efektywności działań, aczkolwiek nie gwarantuje jej.  Co to jest cel? Według wikipedii cel to: „to, ze względu na co, następuje działanie, stan lub obiekt, do którego się dąży”. Jak zatem zabrać sie za realizowanie celów? Od czego zacząć? Jak to zrobić, by zwiększyć swoje szanse na realizację?

1.PO PIERWSZE – FORMUŁUJ SWOJE CELE ZGODNIE ZE SMART, GDZIE CELE POWINNY BYĆ:

S –  Specific (Konkretny) – jednoznacznie sformułowany, żeby nie było problemów z jego interpretacją – co chcesz osiągnąć? co to dla Ciebie znaczy?

M – Mesurable (Mierzalny) – tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu – ile? Jak dużo? Po czym poznasz, że osiągnęłaś to do czego dążyłaś?

A – Attainable (Osiągalny) – czyli realistyczny – na ile jest to realne, żebyś do tego doszedł w ciągu  x  czasu?

R – Relevant (Właściwy) –czyli taki, który ma wartość dla Ciebie i odpowiada na pytania: co to da innym?, jak to wpłynie na Twoje otoczenie?

T – Time band (Określony w czasie) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy – do kiedy chcesz to zrobić?

2.  PO DRUGIE – PODZIEL DUŻE CELE NA PODCELE. 

Warto pamiętać, że jeśli cele są za duże to trzeba je rozbić na „podcele”, czyli cele mniejsze, które stanowią kolejne etapy naszego działania. Pomaga nam to zmniejszyć stres  i ułatwia realizację dużego celu poprzez realizację poszczególnych jego etapów.

3.  PO TRZECIE – FORMUŁUJ POZYTWNE CELE

Warto zwrócić uwagę jak formułujesz swoje cele. Najlepiej jak będą  pozytywnie sformułowany (bez użycia słowa NIE).  Twój cel jest dla Ciebie ważny i CHCESZ  go zrealizować, więc jest pozytywnym przedsięwzięciem. Tak też go wypowiedz i zapisz!

4. PO CZWARTE –  UZUPEŁNIJ SWÓJ OBRAZ CAŁOŚCI

Jak już tyle zrobisz to dla uzupełnienia można zadać sobie pytania tzw. kartezjańskie:

Co się stanie, jak to zrobię? (będę zdrowsza, będę czuła się lepiej)

Co się stanie, jak tego nie zrobię? (będę czuła się gorzej)

Co się nie stanie, jak to zrobię?

Co się nie stanie, jak tego nie zrobię?

5. PO PIĄTE – ZAPISZ WSZYSTKO I DZIAŁAJ!

Tak uzbrojone możecie wziąć kartkę i swoje cele na tzw. „tapetę”.   Fomułujcie, zapiszcie i działajcie! Powodzenia!

Poprzednie

Strata i co dalej…

Znajdź swoje mocne strony w 4 krokach

Dalej